Mäjens glass & maräng

Personal

  
Personalen på Gården och i café är i första hand familjen. 
 

VI har även extra personal i Produktion, Servering och äggpackeri.