Mäjens glass & maräng

Håle Lantbruk - Äggproduktion & Spannmålsodling

Gården köptes 1927 av Julius och Hilda Andersson, då fanns både kor och hästar. Julius var en "hästkarl", han fick fina utmärkelser för sina hästar med premieringar. Hilda och Julius fick två döttrar, Margit och Elsa och en son Folke.

Folke Träffade sin Greta och de gifte sig 1947. De fick två söner Lars-Göran och Lennart.

Folke och Julius sålde av alla kor redan 1950 för att enbart satsa på spannmål och maskinstation där han gjorde arbeten så som tröskning och plöjning åt andra bönder som behövde hjälp. 1968 tog Folke över driften och köpte gården av sina föräldrar. Lennart som alltid varit intresserad av pappa Folkes arbete var ofta med i traktorn och blev den av bröderna som stannade kvar hemma på gården och så småningom bildades Folke och Lennart Andersson AB, som senare efter Folkes bortgång blev Håle Lantbruk AB.

Nu driver vi då gården i tredje generationen och har utvecklat verksamheten med att år 2000 vara med och starta BondeCompagniet AB, ett driftsbolag där vårt företag är delägare tillsammans med fem andra lantbrukare.

2003 byggde vi ett stall för 30 000 frigående hönor inomhus och 1 april 2004 plockades den första hönsgruppen in.

Sensommaren 2009 startade vi en förädling av äggen till glass och maräng, där vi gör en glass med ingredienser från närområdet.

Packeritillstånd

Vi har nu möjlighet att göra ytterligare kontroll av de ägg som Ni köper hos oss för att Ni som kund ska kunna lita på det Ni köper, vi genomlyser och stämplar med vårt nummer så att äggen är spårbara till oss.